PetTree България PetTree Europe

Условия

 

Молим да се запознаете с условията за пазаруване в сайта Pettree.bg.
Ако правите поръчки в него, считаме, че приемате тези условия.


Информация от потребителите

За да изпълним направените от вас поръчки, се нуждаем от определен
обем информация за вас, която ще ви бъде поискана във Формуляра за доставка. Ние ще използваме тази информация единствено с цел да обслужим вашите поръчки.

Личната информация, която Вие ни предоставяте, се ползва от закрилата нa Закона за защита на личните данни. Тя по никакъв начин няма да бъде използвана за цели извън обявените в сайта и няма да бъде предоставяна под каквато и да е форма на трети лица.


Промяна на цени и продукти

Имаме право да променяме цените и характеристиките на продуктите без предварително известие. Вие като потребители заплащате цените на продуктите, които са били актуални по време на изпращане на поръчката, ако е потвърдена след не повече от 30 дни.

При допуснати технически грешки в публикуването на сайта, си запазваме правото да откажем изпълнението на поръчка и не ви дължим обезщетение, освен да възстановим заплатените от вас до момента суми, ако има такива.


Отказ от поръчани продукти

Като потребители вие имате право да се откажете от поръчаните продукти в срок от 7 работни дни от получаването им, в случай, че растенията са здрави и не е нарушена целостта на опаковката им. В този случай разходите за доставката и за връщането на продукта са за ваша сметка.


Информация съгласно Закона за защита на потребителите

1. Продажбите в този сайт се извършват от:

Търговец: Интензив ООД
МОЛ: Мирослав Симеонов
ЕИК: 107536642
Адрес: Габрово 5300
ул. "Св. Св. Кирил и Методий" 15, ап. 6

2. Основните характеристики на предлаганите продукти са представени
в подробно описание на всеки един от тях.

3. Обявените цени на продуктите и услугите са с включен в тях данък добавена стойност.

4. Стойността на разходите за доставка не са включени в цената на продуктите, а се начислява допълнително в зависимост от избрания начин на доставка.

5. Ние не налагаме никаква допълнителна стойност при използване на представените средства за връзка с нас.

6. Начинът на плащане и доставка са описани подробно в раздела
Доставка и плащане.

7. Правото ви да се откажете от направена поръчка или да върнете
вече доставени продукти са представени по-горе на тази страница.

8. Предложените цени са валидни в срок от 30 календарни дни.